Personalsäkerhet & Personlig Säkerhet

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar, personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet.

Personalsäkerhet & Personlig Säkerhet.

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar så som, dess personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet. När en säkerhetsåtgärd fallerar finns dock nästan alltid ett direkt eller indirekt inslag av mänsklig aktivitet. Detta kompetensområde adresserar säkerhetsåtgärder inom området Personalsäkerhet & Personlig Säkerhet.

Personalsäkerhet & Personlig Säkerhet – Vad är det?

Personalsäkerhet omfattar ett system av policies och procedurer, vilka syftar till att reducera risken av att behöriga och auktoriserade personer utnyttjar sin legitima access till organisationens nyckeltillgångar på ett otillåtet sätt.

Personlig Säkerhet handlar om att forma och kontrollera organisationsmiljön så att vaksamhet uppmuntras och att en sund säkerhetskultur etableras samt även att påverka och avskräcka aktörer som har för avsikt att orsaka skada.

God Personalsäkerhet & Personlig Säkerhet bör inkludera tre fokusaktiviteter:

  • Reduktion av insiderrisk – Denna aktivitet inkluderar riskanalyser av personal, säker rekrytering samt löpande personalsäkerhetsåtgärder.
  • Optimering av personalen inom säkerhetsarbetet – Hur kan man engagera personalen som säkerhetsresurs? Denna aktivitet fokuserar på hur man etablerar en god säkerhetskultur samt hur man kan genomföra kampanjer för att förbättra och förändra personalens säkerhetsmedvetenhet. Aktiviteten inkluderar även åtgärder för att maximera kapaciteten hos den öronmärkta säkerhetspersonalen.
  • Störa brottsförberedelser – Denna aktivitet syftar till att reducera hot från externa aktörer genom att förstå hur dessa aktörer förbereder och planerar sina angrepp. Aktiviteten kommer hjälpa organisationen att förstå hur man kan förebygga och avskräcka ett externt angrepp redan i planerings- och förberedelsefasen.

 

Inom Personalsäkerhet & Personlig Säkerhet erbjuder vi:
  • Säker rekrytering

    Personalen är organisationens viktigaste tillgång. Dock, kan de under vissa förutsättningar även utgöra en insiderrisk. När en organisation implementerar alltmer sofistikerade fysiska och logiska säkerhetsåtgärder blir användning av insiders mer attraktivt för en extern hotaktör.

  • Utbildning Säker rekrytering

    När en säkerhetsåtgärd fallerar finns det nästan alltid ett direkt eller indirekt inslag av mänsklig aktivitet. Denna utbildning adresserar säkerhetsåtgärder inom området Personalsäkerhet & Säkert Rekrytering. Lär dig hur du kan börja arbeta systematiskt för att förebygga, identifiera och hantera insiderhotet inom ramen för er rekrytering och personaltjänst