Utbildning Dataskyddsombud (DPO)

Utbildningen vänder sig både till dig som är utsedd till dataskyddsombud eller som arbetar med dataskyddsfrågor inom er organisation.

Alla företag och organisationer påverkas av Dataskyddsförordningen/GDPR som trädde i kraft 25 maj. Myndigheter, deras bolag och många andra företag inom den privata sektorn träffas av skyldigheten att utse ett Dataskyddsombud (DPO).

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är dataskyddsombud och andra medarbetare inom organisationen som arbetar med dataskyddsfrågor.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att du ska kunna förstå och axla rollen som DPO, eller veta hur din organisation ska utforma sin DPO-funktion med egen eller extern hjälp.

Innehåll

Utbildningen löper över 2 dagar och innehåller både teori och praktiska moment. Exempel på områden som kommer att behandlas:

  • Dataskyddsförordningen/GDPR utifrån DPO:s perspektiv
  • Vad ingår i DPO-uppdraget och vilka avgränsningar måste göras
  • DPO-rollen (Granskande, rådgivande, kontaktpunkt)
  • Incidentberedskap
  • Konsekvensbedömning avseende dataskydd
  • Hur organisationen bör arbeta för uppfylla principen om ansvarsskyldighet
  • Utbildning i organisationen; utbildning för ledning och chefer samt allmän utbildning till alla medarbetare
Förkunskaper Allmänna kunskaper i dataskyddslagstiftningen och informationssäkerhet.