Utbildning Pågående Dödligt Våld (PDV)

Terrorhotnivån i Sverige befinner sig på en förhöjd hotnivå, vilket innebär att terrorattentat kan ske i Sverige. Terrorism har som mål att med våld, förstörelse eller hot om detta påverka det samhälle vi lever i genom att påtvinga någon annan sin egen uppfattning. Angriparens styrka ligger i den skräck som uppkommer genom att dåden ofta drabbar oskyldiga på ett urskillningslöst sätt. 

Det föreligger en risk, om än med låg sannolikhet, att vi skulle kunna hamna i en situation med pågående dödligt våld. Dessa situationer är mycket svåra att klara men det går genom preventiva mentala förberedelser och praktisk träning att lära sig identifiera och hantera dem.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Kursens mål

Utbildningen syftar till att förbereda oss på hur vi ska agera vid en våldsam händelse, överfall eller pågående dödligt våld.

Innehåll

Lär dig upptäcka varningssignaler, förstå bakomliggande psykologi och drivkrafter hos gärningspersonerna samt framgångsfaktorer när det värsta tänkbara inträffar. Träningen grundar sig på den svenska polisens taktik ”PDV – Pågående Dödligt Våld” och det amerikanska konceptet ”Run – Hide – Fight”.

Tillsammans med vår underleverantör, Nordic Protection Academy, har vi tagit fram det egna konceptet FEGIS® (Fly – Evakuera – Göm dig – Informera – Slåss!)

  • Upptäcka varningssignaler hos en potentiell gärningsperson eller grupp
  • Förstå psykologi och drivkrafter hos gärningspersonen/gruppen
  • Arbeta med en handlingsplan kopplat till pågående dödligt våld
  • Identifiera en händelse eller gärningsperson vid nära förestående och pågående dödligt våld
  • Agera korrekt och ha förståelse för framgångsfaktorer vid incidenter med pågående dödligt våld
  • Praktisk tillämpning av FEGIS®
  • Identifiera realistiska evakueringsvägar
  • Kunna ge medicinsk första hjälpen vid typiska skador som kan uppstå under pågående dödligt våld