Utbildning NIS-direktivet

NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och NIS 2-direktivet

2018 trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft, NIS-direktivet. Lagen innebär att såväl privata som offentliga aktörer som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster.

I december 2022 beslutade EU även om ett nytt uppdaterat NIS-direktiv, som utgör grunden för den svenska lagen. Det uppdaterade direktivet ska vara implementerat i svensk lag senast i oktober 2024, men redan nu kan företag, organisationer och myndigheter börja förbereda sig på det krav som kommer att gälla.

Företagsanpassad utbildning
Utbildningen hålls online och vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Bolag, organisationer och offentliga organ som idag utgör leverantörer av samhällsviktiga tjänster, men även aktörer som kommer att omfattas när NIS 2-direktivet blir svensk lag.

Sektorer som omfattas av NIS-lagen idag:
• Energi (el, olja och gas)
• Transport
• Bankverksamhet
• Finansmarknadsinfrastruktur
• Hälso- och sjukvård
• Leverans och distribution av dricksvatten
• Digital infrastruktur

Sektorer som omfattas av NIS 2-direktivet:
• Energi (el, olja, gas, och fjärrvärme eller fjärrkyla)
• Transport
• Bankverksamhet
• Finansmarknadsinfrastruktur
• Hälso- och sjukvård
• Dricksvatten
• Avloppsvatten
• Digital infrastruktur
• Förvaltning av IKT-tjänster
• Offentlig förvaltning (nationella och regionala)
• Rymden
• Post- och budtjänster
• Avfallshantering
• Tillverkning, produktion och distribution av kemikalier
• Produktion, bearbetning och distribution av livsmedel
• Tillverkning av medicintekniska produkter, datorer, elektronikvaror och optik, elapparatur, maskiner, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, och transportmedel
• Digitala leverantörer
• Forskningsorganisationer

Kursens mål

Målet med utbildningen är att informera om lagens innehåll och riktar sig till alla som arbetar med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster idag eller som kommer att omfattas av den uppdaterade NIS-lagen.

Innehåll
  • Bakgrunden till NIS-direktiven
  • Vem omfattas och hur avgörs det?
  • Vad måste den som omfattas göra?
  • Svenska myndigheter med NIS-ansvar
  • Tillsyn
  • Incidentrapportering
  • Sanktionsavgifter
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 16:00 - 1 Dag

Lärare
Andreas Dahlqvist, Mikael Ejner

Kurslokal

Onlineutbildning

Pris
8 990 kr

Övrigt

Kursmaterial och kursintyg ingår