Utbildning NIS-direktivet

NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft, NIS-direktivet. Lagen innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster.

Varför är NIS-direktivet viktigt?
Nätverk och informationssystem har en viktig samhällsroll då deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet. Säkerhetsincidenter är ett allvarligt hot mot systemens funktion och kan undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser för unionens ekonomi.

Företagsanpassad utbildning
Utbildningen hålls ute hos kund och vi har möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster såsom kommuner och kommunala bolag (t.ex. energi, transport, bank, hälso- sjukvård, vattenförsörjning, kritisk infrastruktur såsom el och energi) men även privata bolag. Leverantörer av digitala tjänster (molntjänst, digital marknadsplats och sökmotorer).

Kursens mål

Målet med utbildningen är att informera om den nya lagens innehåll och riktar sig till alla som kommer arbeta med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Innehåll
  • Varför har vi denna lag?
  • Lagens innehåll – vem omfattas och hur avgörs det?
  • Skillnad mellan sektorerna samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster
  • MSB
  • Tillsynsmyndigheter
  • Sanktionsavgifter
  • Incidentrapportering
  • Vari ligger skillnaderna i MSBs föreskrift om statliga myndigheters informationssäkerhet och NIS?
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
Utbildning på plats hos kund

Kursperiod
9:00 - 16:00 - 1 Dag

Lärare
Ebba Ljungdahl, Andreas Dahlqvist

Kurslokal

Utbildning på plats ute hos kund

Pris
Kontakta edu@certezza.net för offert.

Övrigt

Kundanpassande förberedelser och kursmaterial ingår.