Utbildning NIS-direktivet

NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft, NIS-direktivet. Lagen innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster.

Varför är NIS-direktivet viktigt?
Nätverk och informationssystem har en viktig samhällsroll då deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet. Säkerhetsincidenter är ett allvarligt hot mot systemens funktion och kan undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser för unionens ekonomi.

Företagsanpassad utbildning
Utbildningen hålls online och vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster såsom kommuner och kommunala bolag (t.ex. energi, transport, bank, hälso- sjukvård, vattenförsörjning, kritisk infrastruktur såsom el och energi) men även privata bolag. Leverantörer av digitala tjänster (molntjänst, digital marknadsplats och sökmotorer).

Kursens mål

Målet med utbildningen är att informera om den nya lagens innehåll och riktar sig till alla som kommer arbeta med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Innehåll
 • Varför har vi denna lag?
 • Lagens innehåll – vem omfattas och hur avgörs det?
 • Skillnad mellan sektorerna samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster
 • MSB
 • Tillsynsmyndigheter
 • Sanktionsavgifter
 • Incidentrapportering
 • Vari ligger skillnaderna i MSBs föreskrift om statliga myndigheters informationssäkerhet och NIS?
 • Konkreta åtgärder – vad behöver du göra
 • Vad händer om du inte möter kraven?
 • Framtiden – Vad kommer det nya NIS2-direktivet att innebära?
 • Hur förhåller sig NIS2-direktivet till förslaget till direktiv om kritiska entiteters motståndskraft
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs