Utbildning Identitet och åtkomst för beslutsfattare

Identitetshantering, åtkomst och behörigheter (IAM) – en översikt med juridik, informationssäkerhet, arkitektur och compliance.

Du som går denna utbildning kommer att få hjälp till en helhetssyn på Identitet och åtkomst (IAM) och regelefterlevnad (IAG). Vi går igenom relevanta lagar och regelverk för offentlig och privat sektor. Aspekter kring informationssäkerhet behandlas, IT-arkitekturen diskuteras med enkla praktikfall och du får en förståelse för de olika delarna inom IAM – Identitetshantering, autentisering, åtkomst och kontroll (compliance). Tid avsätts för att kursdeltagare och lärare ska kunna diskutera egna frågeställningar och dela erfarenheter.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till organisationer som står i begrepp att förstärka sin förmåga inom området för informations- och IT-säkerhet där identitet och åtkomst alltid utgör en väsentlig del av förbättringsarbetet, främst till dig som arbetar i ledande befattning som informationssäkerhetssamordnare, IT-arkitekt eller IT-chef.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att
- förmedla en helhetssyn på identitet och åtkomst (IAM) som kan användas i förbättringsarbetet, upphandlingar och i förvaltning för vidareutveckling av befintliga lösningar
- öka förståelsen för vilka interna och externa krav som ställs på verksamheter i dessa sammanhang
- se möjligheter med hur identitets- och åtkomstlösningar kan stödja er digitala utveckling

Innehåll

Exempel ur innehållet:

Lagar och regelverk  

  • Grundläggande rättskunskap – skillnaden mellan lag, förordning och föreskrift i relation till EU-förordningar och EU-direktiv
  • Informationssäkerhet i lagar – översiktlig bild över vilka lagkrav kring informationssäkerhet som finns
  • Förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) – Vi förklarar förordningen om elektroniska och betrodda tjänster och vad den innebär.

 

Informationssäkerhet
Hur interna och externa krav påverkar informationshanteringen utifrån dess skyddsvärde samt vilka verktyg och stöd som finns tillgängliga.

IAM-arkitektur
Praktikfall – några exempel och diskussion med deltagarnas erfarenheter

Identitetshantering

  • Identitetshantering (Identity management)
  • Elektronisk identitet I Sverige (Svenskt pass och Freja eID), Mobilt bankid, Freja eId, SITHS-kort

 

Autenticeringsmetoder

  • Basic authentication vs strong authentication
  • Kataloger vs federativa lösningar
  • HSA, Inera, Skolfederationen, SAMBI, Sweden Connect
  • Kortlösningar, appar I mobiler olika tokens, biometri etc.

 

Åtkomst (Access management)
Provisionering och roller

Uppföljning (Governance)
Krav på uppföljning och kontrollbevis

Avslutning
Frågor och funderingar – hur kommer vi vidare?

Förkunskaper För att tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha en viss insikt om informationssäkerhet och de krav som finns i organisationen runt detta.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2020-03-05
Anmäl dig här!

Kursperiod
13:00 - 16:30

Lärare
Mats Bolander, Eilia Etminan, Henrik Hellman

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr, Stockholm

Pris
4 900 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Fika, kursmaterial och kursintyg ingår.