Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSAv3.5

KLASSA är ett verktyg som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med hjälp av KLASSA kan kommuner och regioner få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete, både vad gäller att klassificera sin information, men också rekommendationer för hur de kan omsätta skyddsvärde till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Dessutom kan verktyget användas proaktivt inför upphandling av exempelvis tjänster och produkter.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Informationssäkerhetsansvariga
IT-säkerhetsansvariga
Informationssäkerhetssamordnare
Systemansvariga
Systemägare
Systemförvaltare
Informationsägare
Dataskyddsombud

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd. Deltagaren ska därutöver med hjälp av KLASSA kunna klassificera tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder baserade på internationell standard.

Innehåll

Exempel från innehållet:

  • Informationssäkerhet
  • Vad är KLASSA?
  • Hur KLASSA kan användas
  • Informationsklassning
  • Visning av KLASSA
  • ISO/IEC 27001 – områden
  • Praktisk övning på egen hand