Säkerhetsskydd utbildningspaket

Den nya Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2019 omfattar betydligt fler verksamheter än tidigare regelverk och ställer högre krav på de aktörer som omfattas. Det är verksamhetsutövaren som själv ska bedöma om man omfattas av lagen. Vet du hur du undersöker om din organisation omfattas och vad du i så fall förväntas göra?

Genom att börja med utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får du en god förståelse för hur er verksamhet påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Du får även värdefulla insikter i vilka ansvarsskyldigheter lagen ställer på dig som beslutsfattare samt hur ni praktiskt kan planera för och hantera era ansvarsskyldigheter med stöd av organisationen.

På utbildningen får du bland annat lära dig om lagstiftningen i sig, hur ni genomför säkerhetsskyddsanalys och implementerar de säkerhetsskyddsåtgärder som lagar och regelverk föreskriver.

Säkerhetsskydd för beslutsfattare är en första del i ett erbjudande där ni kan skräddarsy ert eget utbildningspaket.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningsinsatsen ute hos kund, vilket vi rekommenderar. Då har vi möjlighet att anpassa utbildningen efter just er organisation för att underlätta diskussioner om behov och fortsatt arbete hos er som kund.

Nedanstående moduler kan antingen genomföras var för sig som “fristående kurser” eller sättas ihop utifrån ert specifika behov. Varje modul är en halvdag och modulerna kan byggas ihop till ett sammanhållet utbildningspaket.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i ledande befattning såsom generaldirektörer, kommunalråd, verkställande direktörer, administrativa chefer, HR-chefer, it-chefer, ekonomichefer och andra som vill ha en överblick av hur regelverket fungerar och hur de krav som lagstiftningen ställer kan uppfyllas.

Kursens mål

Målet är att deltagarna får en förbättrad kunskap om de krav som säkerhetsskyddslagen ställer, och ge insikt i hur arbetet med säkerhetsskyddsanalys kan bedrivas. Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om var ansvaret för säkerhetsskyddet ligger.

Innehåll

Exempel ur innehållet:

 • Varför Säkerhetsskydd?
 • Nya Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • Jämförelser med tidigare lagstiftning
 • Vilka omfattas?
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
  • Informationssäkerhet
  • Fysisk Säkerhet
  • Personalsäkerhet
  • Säkerhetsskyddad Upphandling med Säkerhetsskyddsavtal (SUA)
  • Tillsyn och efterlevnad
Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper krävs

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
Efter överenskommelse med kund. För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
13:00-17:00

Lärare
Greger Westberg

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr, Stockholm

Pris
För anpassad utbildning ute hos kund kontakta edu@certezza.net för offert.

Övrigt

Begränsat antal platser. Fika, kursmaterial och kursintyg ingår.