Säkerhetsskydd för beslutsfattare

Den nya Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2019 omfattar betydligt fler verksamheter än tidigare regelverk och ställer högre krav på de aktörer som omfattas. Det är verksamhetsutövaren som själv ska bedöma om man omfattas av lagen. Vet du hur du undersöker om din organisation omfattas och vad du i så fall förväntas göra?

Genom att gå utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får du en god förståelse för hur din verksamhet påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Du får även värdefulla insikter i vilka ansvarsskyldigheter lagen ställer på dig som beslutsfattare samt hur du praktiskt kan planera för och hantera dina ansvarsskyldigheter med stöd av organisationen.

På utbildningen får du bland annat lära dig om lagstiftningen i sig, hur du genomför säkerhetsskyddsanalys och implementerar de säkerhetsskyddsåtgärder som lagar och regelverk föreskriver.

Företagsanpassad utbildning?

Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål.

Utbildningen är en första del i ett erbjudande där ni kan skräddarsy ert eget utbildningspaket. Nedanstående moduler kan antingen genomföras var för sig som “fristående kurser” eller sättas ihop utifrån kundbehov. Varje modul är en halvdag och modulerna kan byggas ihop till en sammanhållen utbildning. Se mer information här: Säkerhetsskyddsutbildning i moduler

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i ledande befattning såsom generaldirektörer, kommunalråd, verkställande direktörer, administrativa chefer, HR-chefer, IT-chefer, ekonomichefer och andra som vill ha en överblick av hur regelverket fungerar och hur de krav som lagstiftningen ställer kan uppfyllas.

Kursens mål

Målet är att deltagarna får en förbättrad kunskap om de krav som säkerhetsskyddslagen ställer, och ge insikt i hur arbetet med säkerhetsskyddsanalys kan bedrivas. Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om var ansvaret för säkerhetsskyddet ligger.

Innehåll

Exempel ur innehållet:

 • Varför Säkerhetsskydd?
 • Nya Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • Jämförelser med tidigare lagstiftning
 • Vilka omfattas?
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
  • Informationssäkerhet
  • Fysisk Säkerhet
  • Personalsäkerhet
  • Säkerhetsskyddad Upphandling med Säkerhetsskyddsavtal (SUA)
  • Tillsyn och efterlevnad
Förkunskaper Inga särskilda förkunskaper krävs

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2020-05-05
Anmäl dig här!

Kursperiod
13:00-17:00

Lärare
Mikael Svensson, Greger Westberg

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr, Stockholm

Pris
5.900 SEK per person på Certezzas öppna kurstillfälle, inkl fika, kursmaterial och kursintyg. För anpassad utbildning ute hos kund kontakta sales@certezza.net för offert.

Övrigt

Begränsat antal platser. Fika, kursmaterial och kursintyg ingår.