Säkerhetsskydd för beslutsfattare

Den nya Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april 2019 ställer långt gångna krav på skyddet av säkerhetskänslig information och verksamhet i såväl offentliga som privata organisationer.

Genom att gå utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får du en god förståelse för hur din verksamhet kommer att påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Du får även värdefulla insikter i vilka ansvarsskyldigheter lagen ställer på dig som beslutsfattare samt hur du praktiskt kan planera för och hantera dina ansvarsskyldigheter med stöd av organisationen.

På utbildningen får du bland annat lära dig om lagstiftningen i sig, hur du genomför säkerhetsskyddsanalys och implementerar de säkerhetsskyddsåtgärder som lagar och regelverk föreskriver.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver kännedom om säkerhetsskydd – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig sektor. Utbildningen passar exempelvis dig som sitter i ledande befattning, ansvarar för organisationens juridik, eller är övergripande informations- eller säkerhetsansvarig.

Kursens mål

Utbildningen ger dig en bra överblick av säkerhetsskyddets delkomponenter samt en god förståelse för vilka lagkrav som ställs inom säkerhetsskyddsområdet.

Innehåll

Exempel ur innehållet:

 • Varför Säkerhetsskydd?
 • Nya Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • Jämförelser med tidigare lagstiftning
 • Vilka omfattas?
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
  • Informationssäkerhet
  • Fysisk Säkerhet
  • Personalsäkerhet
  • Säkerhetsskyddad Upphandling med Säkerhetsskyddsavtal (SUA)
  • Tillsyn och efterlevnad
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs