Revision för Dataskyddsombud

Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Certezza presenterar nu en utbildning i revision av dataskyddet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dataskyddsombud eller de som tillsammans med dataskyddsombudet ska granska efterlevnaden av GDPR.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation.

Innehåll

Vi utbildar i en systematisk och heltäckande revisionsmetod som Certezza själva använder i rollen som Dataskyddsombud.

Ni kommer under utbildningen få del av:
– Förslag på frågor och aktiviteter för att granska efterlevnaden av Dataskyddsförordningen
– Förslag på lämpliga metoder vid revision av de olika momenten i Dataskyddsförordningen
– Förslag på hur ni kan utforma rapportunderlag till personuppgiftsansvarig
– Förslag på hur ni prioriterar och lägger upp en tidplan för revisionsarbetet

Utbildningen ger dessutom utrymme för diskussion och utbyte av råd och tips mellan kursledare och kursdeltagare.

Förkunskaper Goda kunskaper inom dataskyddsregleringen och dataskyddsombudets uppdrag.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 16:00 - 1 Dag

Lärare
Ebba Ljungdahl

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm

Pris
8 990 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Fika, lunch, kursmaterial och kursintyg ingår.