PKI fördjupning

Vi går igenom hur man bygger en 2-tier Microsoft PKI i Active Directory med Windows Server och Windows Server Core med rekommenderade inställningar och hur man sätter upp en webserver med CDP och OCSP.
Vi kommer bl.a. att titta på Certificate Templates, Auto Enrollment och Public Key Service i Active Directory.

Målgrupp

IT-tekniker, informationssäkerhetsansvariga.

Kursens mål

Att visa hur en Microsoft PKI med rekommenderade inställningar sätts upp och förstå de olika delarnas funktion.

Innehåll
  • Installation av offline Root CA.
  • Publicering av rot certifikat och spärrlista till Active Directory.
  • Uppsättning av webserver för publicering av rot certifikat och spärrlista.
  • Installation av Enterprise Issuing CA.
  • Utfärda Issuing CA certifikat från rot CA.
  • Uppsättning av webserver för publicering av utgivande certifikat och spärrlista.
  • Uppsättning av webserver för OCSP.
  • Uppsättning av Certificate Templates i Active Directory.
  • Uppsättning av Auto Enrollment i Active Directory.
  • Utfärda certifikat och testa funktionalitet.
Förkunskaper Grundläggande kunskaper som behövs för att kunna följa med i utbildningens olika steg: - PKI - Active Directory - PowerShell

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 16:00 - 2 Dagar

Lärare
Anton Lundgren

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr i Gamla Stan, Stockholm

Pris
16 990 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och kursintyg ingår.