Nexus Hybrid Access Gateway

Certezzas utbildning i Nexus Hybrid Access Gateway är en två dagars utbildning med syftet att höja förståelse för plattformen, och ge deltagaren tillräckliga kunskaper för daglig administration så som kontohantering, resurskonfiguration och felsökning.

Kursen hålls också efter önskemål ute hos kund. Kontakta sales@certezza.net.

Kursen består av fyra halvdagars block – Plattform och installation, Systemkonfiguration, Avancerad Felsökning samt Fördjupning inom federationer.

 

Block 1: Plattform och Installation

 • Plattform
  • Virtual Appliance
  • Tjänsterna
  • Segmentering
  • Lastbalansering och Redundans
  • Skillnader mellan PortWise AMAS och Hybrid Access Gateway
 • Administration
  • Web
  • CLI
  • Backup
  • Restore

 

Block 2: Systemkonfiguration

 • Användarkatalog
 • Autentiseringsmetoder
 • Åtkomstregler
 • Certifikat och DNS
 • Resurser
 • Web
 • Ericom (RDP över HTML5)
 • SAML-federationer
 • Branding

 

Block 3: Avancerad Felsökning

 • Kontohantering
 • Felsökningsverktyg
 • System Monitor
 • Logviewer
 • Debug och Diagnostikfil
 • Avancerad prestandatweakning

 

Block 4: Fördjupning inom federationer

 • Federationer i teorin: autentisering, SAML, tillit, inloggning, utloggning, kravställning, neXus HAG…
 • Felsökning av federationer i HAG
 • Sammanställning av förkonfigurationsguide
Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för kunder som är på väg att migrera till Hybrid Access Gateway, eller har en befintlig lösning och riktar sig främst till IT-tekniker och arkitekter som handskas med verksamheters helhet kring autentisering och åtkomstlösningar.

Kursens mål

Målet med kursen är att höja förståelse för plattformen, och ge deltagaren tillräckliga kunskaper för daglig administration så som kontohantering, resurskonfiguration och felsökning.