Grundläggande utbildning kommunal krisberedskap

För att möta kunna möta kriser, hot och extraordinära händelser vilar vårt samhälles motståndskraft i stor omfattning på våra kommuner – som genom en rad principer har ansvar för verksamhet såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, barnomsorg och skola.

Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar ska kommuner dessutom skapa en krigsorganisation och bemanna den, samtidigt som det dagliga säkerhetsarbetet har sin gång. Allt detta i ett samhälle som alltmer digitaliseras och där behovet av förståelse från strategisk nivå till övergripande teknisk kompetens är avgörande för att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete.

I denna utbildning går vi igenom alla delar av kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete, förevisar modeller som hanterar de processer som våra kommuner måste förhålla sig till samt ger exempel på konkreta lösningar inom flertalet domäner. En del av utbildningen genomförs som skrivbordsövningar med faktiska exempel från Certezzas mångåriga erfarenhet inom området.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap inom kommunal verksamhet, exempelvis som säkerhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddschef eller motsvarande tjänst.

Kursens mål

Målet med kursen är att förstå och kunna skapa ett systematiskt säkerhetsarbete anpassat till den egna kommunala verksamheten. Delmålsättningar är:

- Kunna identifiera lagkrav för den egna verksamheten
- Kunna skapa ett systematiskt säkerhetsarbete
- Kunna skapa och förvalta en långsiktig planering för den egna krisberedskapen

Innehåll

Del 1  – Introduktion

 • Om kursen
 • Kort presentation Certezza och föreläsare
 • Det digitala samhällets utmaningar
 • Introducerande skrivbordsövning: “Kommunstyrelse i kris”.

Del 2 -Systematiskt säkerhetsarbete

 • Vad är ett systematiskt säkerhetsarbete
 • Stöd från standarder och normer
 • Hur man bygger sitt systematiska säkerhetsarbete – metoder och modeller
 • Om nyttan av omvärldsbevakning
 • Skrivbordsövning “Årshjul”

Del 3 – Juridiska grunder och krav

 • Om det kommunala självstyret
 • Hur styrs en kommun ur ett juridiskt perspektiv?
 • Juridik vid fred, kris och krig
 • Skrivbordsövning “När kriget nästan kom”

Del 4 – Grunder kommunal krisberedskap

 • Samhällets krisberedskap
 • Kommunernas krisberedskap
 • Från dagligt säkerhetsarbete till högsta beredskap
 • Redundans och robusthet i säkerhetsarbetet
 • Att identifiera samhällsviktig verksamhet
 • Skrivbordsövning “COVID19”

Del 5 – Civilt försvar

 • Totalförsvar – från invasionsförsvar till nationellt försvar
 • Kommuners roll i totalförsvaret
 • Om att värna civilbefolkningen
 • Om att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • Hur krigsplacerar man en kommun?
 • Skrivbordsövning: “Stödja Försvarsmakten i händelse av krig eller angrepp”

Del 6 – Informationssäkerhet

 • Vad är informationssäkerhet
 • Krav, åtgärdsmål och säkerhetsåtgärder
 • Systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • Verktygslåda för informationssäkerhetsarbete
 • Skrivbordsövning “Hanteringsregler i Vattelanda kommun”

Del 7 – Teknisk förståelse Informationsteknik

 • IT-säkerhet – en översikt
 • IT/OT-system
 • Exempel på faktiska händelser och slutsatser i närtid
 • Hotbild
 • Om NIS-direktivet
 • Föreläsning: Hur fungerar ett vattenreningsverk – egentligen
 • Skrivbordsövning “Antagonist”.

Del 8 – Säkerhetsskydd 

 • Vad är Sveriges säkerhet?
 • Vad är säkerhetskänslig verksamhet?
 • Informationssäkerhet inom säkerhetsskydd
 • Personalsäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • SUA
 • Signalskydd
 • Skrivbordsövning: “15:2”

Del 9 – Risk- sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering

 • Kontinuitetsplaneringens roll i kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete
 • FORSA
 • Kontinuitetsplanering i ett digitaliserat samhälle
 • Verktygslåda för kontinuitetsplanering
 • Styrel, nödvattenplanering och försörjningsberedskap
 • Skrivbordsövning “Kirurgen”

Del 10  – Stabsmetodik

 • Vad är en stab?
 • Hur fungerar en stab?
 • Verktygslåda för stabsarbete
 • Skrivbordsövning “Stabsläge!”

Del 11 – Intern och extern samordning och samverkan

 • Strukturer för samverkan
 • Samverkan uppåt, nedåt och sidledes
 • Räddningstjänst
 • Organisationers roll i kommunalt säkerhets- och krisberedskapsarbete
 • Skrivbordsövning “Rakel-spektakel”

Del 12 – Kris- och riskkommunikation

 • Om kommunikation
 • Riskkommunikation
 • Kriskommunikation
 • Föreläsning: “Kriskommunikation i ett digitaliserat samhälle”
 • Skrivbordsövning “Fake news”
Förkunskaper Grundläggande kunskaper i svensk förvaltningsmodell och kommunal verksamhet rekommenderas - men är ej obligatoriskt.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
Kundanpassad utbildning. Kontakta edu@certezza.net för intresseanmälan och offert

Kursperiod
9:00 - 16:00 - 5 dagar

Lärare
Michael Forsman, Ebba Ljungdahl, Andreas Dahlqvist, Lars Martin, Lars Nordgren, Greger Westberg

Kurslokal

På plats ute hos kund.

Pris
Pris efter offertförfrågan. Kontakta edu@certezza.net.