Grundläggande utbildning i certifiering mot SS-ISO/IEC 27001

Att certifiera sitt LIS innebär många fördelar, inte minst gentemot organisationens olika intressenter. Den här utbildningen vänder sig till de organisationer eller personer som är intresserade av vad kraven för en certifiering mot SS-ISO/IEC 27001 ser ut samt hur certifieringsprocessen är uppbyggd.

Företagsanpassad utbildning
Vi erbjuder en företagsanpassad version av utbildningen som hålls ute hos kund, där ni under 2 halvdagar (kan koncentreras till 1 heldag) får:

 • Breddad kunskap om vad ISO27001 omfattar
 • Genomgång hur en certifiering av ledningssystemet går till
 • Övergripande kartläggning om hur ert nuvarande LIS (genom gap-analys) förhåller sig till standarden
 • Beslutsunderlag för att kunna prioritera ert fortsatta arbete med att utveckla ert LIS, kanske med siktet inställt på en certifiering.

Målgruppen för en företagsanpassad utbildning bör ha kännedom/insikt om den egna organisationens befintliga arbete kring informationssäkerhet.

För mer information och offert kontakta Certezza på telefon 08-791 920 00 eller mail på sales@certezza.net

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med SS-ISO/IEC 27001.

Kursens mål

Vid avslutad utbildning ska deltagaren ha en god bild över vad som krävs av en organisation för att klara en certifieringsrevision, samt vilka steg som måste vidtas för att komma närmare målet om en certifiering.

Innehåll

Utbildningsblock 1:

Del 1 – Introduktion till standarden

 • Introduktion och bakgrund till standarden
 • Genomgång av standardfamiljen
 • Relation till andra ramverk, såsom NIST SP800-53 och Försvarsmaktens KSF 3.1
 • Skillnader på certifiering och ackreditering

Del 2 – Standardens innehåll (kapitel 4-10)

 • Förutsättningar
 • Omfattning
 • Ledarskap och engagemang
 • Riskhantering och uttalande om tillämplighet
 • Informationssäkerhetsmål
 • Stöd (kompetens, medvetenhet, kommunikation etc.)
 • Utvärdering av prestanda
 • Ledningens genomgång
 • Förbättringar
 • Säkerhetsåtgärder enligt Bilaga A

Utbildningsblock 2:

Del 3 – Om certifiering

 • Certifieringsprocessen och dess ingående delar
 • Certifieringsplanering
 • Certifieringsrevision
 • Taktik vid och inför certifieringsrevision

Del 4 – Minigap-analys och vägen framåt

 • Kartläggning av eget nuläge utifrån standarden
 • Resultat av analysen
 • Vägen framåt
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
Efter överenskommelse med kund. För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 15:00

Lärare
Greger Westberg

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm.

Pris
7 950 kr

Övrigt

Företagsanpassad utbildning ute hos kund efter offert. Kontakta sales@certezza.net