Grundläggande informationssäkerhet

Kommer du i kontakt med informationssäkerhet i ditt arbete? Kanske är du jurist, dataskyddsombud, upphandlare, projektledare eller sitter i ledningsgrupp?

Under utbildningen som är som är en heldag går vi igenom grundläggande informationssäkerhet och gör en del praktiska övningar.

Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kommer vi gärna ut till er och håller utbildningen och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål.

Målgrupp

Målgruppen är de som i sitt arbete kommer i kontakt med informationssäkerhetsfrågor och behöver få en grundläggande förståelse för området, t.ex. jurister, dataskyddsombud, upphandlare, projektledare, ledningsgrupper.

Kursens mål

Målet är att du som deltagare ska få en grundförståelse för informationssäkerhet som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Innehåll

Vi går under utbildningsdagen igenom:

  • Vad är informationssäkerhet?
  • Varför är informationssäkerhet viktigt?
  • Informationssäkerhet i lagar
  • Informationssäkerhetsbegrepp
  • Hur kan vi få fram informationens skyddsvärde?
  • Vad är en riskanalys?
  • Hur kan en riskanalys gå till?
  • Exempel på olika skyddsåtgärder och vad de kan innebära
Förkunskaper Inga krav på förkunskaper.