Grundläggande informationssäkerhet

Är du jurist, dataskyddsombud, upphandlare, projektledare eller sitter i ledningsgrupp? Kommer du i kontakt med informationssäkerhet i ditt arbete?

Denna utbildning berör alla yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med informationssäkerhetsfrågor som digitaliseringen i samhället medför.

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för informationssäkerhet och varför det är viktigt. Vi går bland annat igenom riskanalys, informationssäkerhet i lagar, olika skyddsåtgärder och gör en del praktiska övningar.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Målgruppen är de som i sitt arbete kommer i kontakt med informationssäkerhetsfrågor och behöver få en grundläggande förståelse för området, t.ex. jurister, dataskyddsombud, upphandlare, projektledare, ledningsgrupper.

Kursens mål

Målet är att du som deltagare ska få en grundförståelse för informationssäkerhet som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Innehåll

Vi går under utbildningsdagen igenom:

  • Vad är informationssäkerhet?
  • Varför är informationssäkerhet viktigt?
  • Informationssäkerhet i lagar
  • Informationssäkerhetsbegrepp
  • Hur kan vi få fram informationens skyddsvärde?
  • Vad är en riskanalys?
  • Hur kan en riskanalys gå till?
  • Exempel på olika skyddsåtgärder och vad de kan innebära
Förkunskaper Inga krav på förkunskaper.