Federationsutbildning ADFS

Vi går igenom hur Active Directory Federation Services (ADFS) och Web Application Proxy (WAP) installeras och konfigureras samt hur man sätter upp federationer med olika protokoll.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig sätta upp och konfigurera ADFS och WAP för att få mer djupgående kunskaper inom området.

Kursens mål

Efter utbildningen kommer deltagarna kunna sätta upp en ADFS och WAP server från grunden, administrera tjänsterna och konfigurera federationer.

Innehåll

Utbildningen är en kombination av teori och praktik där merparten av utbildningen utgörs av praktiska övningar i labbmiljö. De teoretiska momenten täcker de viktigaste aspekterna för en god förståelse av ADFS.

Vi går igenom följande moment:

  • Installation konfiguration av ADFS/WAP
  • Federation med SAML, WS-Fed och OpenID Connect (OIDC)
  • Administration och felsökning
Förkunskaper Grundläggande kunskaper som behövs för att kunna följa med i utbildningens olika steg: - Windows Server - Active Directory - Certifikat - PowerShell

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2021-10-26   -   2021-10-27
Anmäl dig här!

Kursperiod
9:00 - 16:00 - 2 Dagar

Lärare
Jonas Henriksson, Håkan Tillberg

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr, Stockholm

Pris
16 990 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och kursintyg ingår.