EU:s regulatoriska bombmatta

Utbildningen ger en överblick av nya och kommande EU-förordningar och -direktiv på digitaliseringsområdet. Syftet är att ge en överblick av hur pusslet av regleringar på EU-nivå ser ut och ge er en översiktlig kunskap om vilka regleringar ni har att förhålla er till inom digitaliseringsområdet.

Utbildningen har ett fokus på regleringar som riktar sig mot offentlig sektor men tar även upp regleringar som inte direkt träffar offentlig sektor men som kan vara bra att känna till. Tiden då internet var relativt oreglerat är förbi och de som jobbar med digitala lösningar och verktyg behöver idag ha åtminstone grundläggande kunskap om vilka reglerverk som finns och som kan behöva beaktas vid t.ex. inköp av nya system eller användandet av nya digitala verktyg.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som jobbar med digitalisering och som därför arbetar inom områden där dessa regleringar styr vad som kan, får och bör göras.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ni ska få en övergripande bild och inledande kännedom om flera av de stora regelverk som finns och som är på gång. Efter kursen är förhoppningen att ni själva ska kunna avgöra vilka regleringar ni behöver titta närmare på inom er verksamhet.

Innehåll

Utbildningen tar upp:

 • Data Act
 • Data Governance Act
 • Öppna data-lagen
 • Cyber Solidarity Act
 • Cyber Resiliance Act
 • Cyber Security Act
 • NIS2
 • eIDAS
 • Single Digital Gateway
 • Interoperabilitetsakten
 • Gigabit Infraastructure Act
 • AI akten
 • AI liability directive
 • Digital Service Act
 • Digital Markets Act
Förkunskaper Kursen kräver inga förkunskaper.