Föredrag i Dataskyddsförordningen för ledningsgrupper och beslutsfattare

Föredraget tar upp vilka aktiviteter som behöver prioriteras och planeras inom en organisation för att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR).

Efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver engagemang, men också kunskap om vilka aktiviteter som behöver prioriteras och planeras. En förutsättning för detta är att beslutsfattare i stora drag känner till kraven och i rätt tid ger organisationen förutsättningar för att lyckas.

Certezza sätter under föredraget luppen på denna frågeställning och ger beslutsfattare den grundläggande informationen som krävs efter att Datasskyddsförordningen börjat gälla från den 25:e maj 2018.

Föredraget hålls på plats ute hos kund eller på Certezza, enligt överenskommelse. Kontakta sales@certezza.net

Målgrupp

Beslutsfattare, strateger, chefer och ledare.

Kursens mål

Efter föredraget förväntas deltagarna ha grundläggande förståelse av förordningens omfattning, för att på så sätt kunna ta medvetna beslut kring prioritering, organisering och styrning av kommande aktiviteter.

Innehåll

Föredraget innehåller grundläggande information inom följande områden:

 • Bakgrund till förordningen
 • Vad är en personuppgift
 • Principer för behandling
 • Datasäkerhet
 • Incidentrapportering
 • Administrativa sanktionsavgifter
 • De registrerades rättigheter
 • Dataskyddsombud
 • Största skillnaderna mot PUL
 • Kort om informationssäkerhet
 • Certezzas 7-punktsprogram