Certezzas Säkerhetsskyddsutbildning

Mot bakgrund av utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi, förändras kraven på säkerhetsskyddet.

Utbildningen löper över två dagar och tar upp vad den nya Säkerhetsskyddslagen omfattar och innebär sett till bl.a. innebörden av säkerhetsskyddsanalys, hur säkerhetsskyddsåtgärder (inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet) kan fås att samverka för att uppnå ett sammanhållet, balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd samt hur säkerhetsskyddet konkretiseras i en säkerhetsskyddsplan.
Vi tar också upp den svåra balansgången mellan NIS och säkerhetskydd.

Vi kommer gärna ut till er och håller utbildningen och har då möjlighet att delvis anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar, eller kommer att arbeta, med tillgångar som faller inom ramen för nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Utbildningen passar dig som arbetar på en strategisk såväl som operativ och teknisk nivå.

Kursens mål

Målet med utbildningen är förstå behovet av säkerhetsskydd, förstå innebörden av att optimera säkerhetsskyddsåtgärder samt förstå vad som ska rapporteras till tillsynsmyndigheten. Målet är också att lära ut metodik för såväl säkerhetsanalys som metodstöd för att identifiera relevanta lämpliga skyddsåtgärder (ex KSF) givet grad av konfidentialitet/hemlighet och grad av exponering.

Innehåll

Exempel ur innehållet:

 • Varför Säkerhetsskydd?
 • Nya Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • Jämförelser med tidigare lagstiftning
 • Vilka omfattas?
 • Kort om NIS, gränsdragningen mot NIS?
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Klassiskt informationssäkerhetsarbete vs säkerhetsskydd
 • Säkerhetsskyddsnivåer
 • Hur kravställs rätt skyddsåtgärder?
 • KSF/ITSS för kravställning, praktisk tillämpning av KSF
 • Personalsäkerhet inom ramen för Säkerhetsskydd
 • Säkerhetsprövningssamtalet
 • Fysisk säkerhet
 • Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
 • Incidenthantering och efterlevnad
Förkunskaper Grundläggande förståelse för informationssäkerhet är önskvärt.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2019-03-19   -   2019-03-20
Anmäl dig här!

Kursperiod
9:00 - 17:00 - 2 Dagar

Lärare
Thomas Nilsson, Adriana Pusic, Jakob Asp, Pardis Aenehband, Greger Westberg

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm. Utbildningen hålls också ute hos kund efter förfrågan.

Pris
19 900 kr

Övrigt

Lunch, fika och kursmaterial ingår