Certezzas Säkerhetsskyddsutbildning

Mot bakgrund av utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi, förändras kraven på säkerhetsskyddet.

Utbildningen är vårt flaggskepp inom området säkerhetsskydd och löper över tre heldagar. Vi tar upp vad den nya Säkerhetsskyddslagen omfattar och innebär sett till bl.a. innebörden av säkerhetsskyddsanalys, hur säkerhetsskyddsåtgärder (inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet) kan fås att samverka för att uppnå ett sammanhållet, balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd samt hur säkerhetsskyddet konkretiseras i en säkerhetsskyddsplan.

Vi tar också upp den svåra balansgången mellan NIS och säkerhetsskydd.

Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar, eller kommer att arbeta, med tillgångar som faller inom ramen för nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Utbildningen passar dig som arbetar på en strategisk såväl som operativ och teknisk nivå.

Kursens mål

Målet med utbildningen är du ska förstå innebörden av säkerhetsskydd, förstå vad din säkerhetsskyddsverksamhet behöver omfatta samt behovet av att du optimerar säkerhetsskyddsåtgärder och även att du förstår vad som ska rapporteras till tillsynsmyndigheten. Målet är också att du får lära dig arbetsmetodik för såväl säkerhetsanalys som metodstöd för att identifiera effektiva skyddsåtgärder (ex KSF) sett till grad av konfidentialitet/hemlighet och grad av exponering.

Innehåll

Exempel ur innehållet:

 • Varför Säkerhetsskydd?
 • Nya Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • Jämförelser med tidigare lagstiftning
 • Vilka omfattas av Säkerhetsskyddslagen?
 • Gränsdragningen mellan Säkerhetsskyddslagen och NIS
 • Säkerhetsskyddsanalys
  • Skyddsvärdes- och Konsekvensanalys
  • Dimensionerande Hotbeskrivning
  • Sårbarhetsanalys
 • Hur dimensionerar man rätt Säkerhetsskyddsåtgärder?
 • Informationssäkerhet
  • Administrativ informationssäkerhet
  • Framställan, förvaring, befordran etc. av hemlig handling
 • IT-säkerhet, KSF/ITSS för kravhantering, praktisk tillämpning av KSF
  • Signalskydd och Skydd mot Röjande Signaler (RöS)
 • Personalsäkerhet
  • Grundutredning, Registerkontroll, och Särskild Personutredning
  • Sekretessbevis och Tystnadsplikt
  • Utbildning
 • Fysisk säkerhet
  • Integrering av Personal, Rutiner, Byggnadstekniska Konstruktioner, samt Säkerhetstekniska Lösningar
 • Säkerhetsskyddad Upphandling med Säkerhetsskyddsavtal (SUA)
  • SUA-nivåer
  • SUA-processen
 • Incidenthantering och Efterlevnad
  • Tillsynsmyndigheter
  • Rapportering
  • Kontroller
Förkunskaper Grundläggande förståelse för informationssäkerhet är önskvärt.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2019-09-24   -   2019-09-26
Anmäl dig här!

Kursperiod
9:00 - 17:00 - 3 dagar

Lärare
Mikael Svensson, Andreas Dahlqvist, Greger Westberg

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm.

Pris
23 990 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika och kursmaterial ingår