Certezzas Certifikatutbildning smarta kort (del 3)

Utbildningen tar upp hur du planerar ett projekt för att införa smarta kort i en organisation, hur smarta kort kan användas i organisationen, hur de produceras och kan kopplas till integrerade system.

Vi visar upp olika leverantörers versioner av certifikatshanteringsverktyg och fokuserar på hur organisationen kan hantera gränslandet mellan den fysiska säkerheten i form av en plastbit och den elektroniska identiteten i form av ett digitalt certifikat. Andra områden som kommer behandlas är utgivningsrutiner, typ av kort, CSP mm.

Målgrupp

Informationssäkerhetsansvariga, IT-tekniker.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att veta hur smarta kort kan användas i organisationen, hur de produceras och kan kopplas till integrerade system. Deltagaren ska få vetskap om på marknaden existerande CMS.

Innehåll
  • Smarta kort som 2FA
  • Tillitsnivåer
  • Kortmaterial
  • Chipmodell
  • RFID och magnetremsa
  • Visuellt utseende
  • Koppling mot utfärdande PKI/CA
  • Hantering av kort och certifikat i CMS
  • CSP och minidrvier
  • Nyckelarkivering
Förkunskaper Du bör ha gått Certezzas certifikatutbildning del 1, eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig innehållet.