Certezzas Certifikatutbildning del 2

Utbildningen tar upp hur du installerar och konfigurerar ett Microsoft PKI/CA samt hur design, standarder och säkerhetskrav etc. påverkar ditt PKI/CA. Vi tar även upp hur en CA-policy skrivs och vilka delar i organisationen som behöver involveras i PKI/CA-rutinerna.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Informationssäkerhetsansvariga, IT-tekniker.

Kursens mål

Att kunna hantera ett Microsoft PKI/CA samt få en inblick i användning av HSM i samband med PKI.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Kort sammanfattning från Certifikatutbildning del 1
  • Innehållet i Microsoft CA
  • Best practice gällande design och konfiguration av Microsoft CA
  • Praktisk installation och konfiguration av Microsoft CA
  • Presentation och genomgång av HSM
Förkunskaper Du bör ha gått Certezzas Certifikatutbildning, del 1, eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig innehållet.