Certezzas Certifikatutbildning del 1

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till.

Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Detta ger oss en tydlig bild av hur certifikat ser ut i detalj.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Informationssäkerhetsansvariga, it-tekniker.

Kursens mål

Målet är att veta hur ett certifikat skapas, används och paketeras i olika format. Deltagaren ska få grundläggande kunskap om CA-system och tillhörande PKI.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Allmänt om certifikat
  • Certifikatshierarkier
  • Att skapa certifikat och certifikatsunderlag
  • Certifikatskontroll (CRL och OCSP)
  • Skillnad mellan internt utgivna certifikat och köpta certifikat
  • Utfärdandeprinciper (CPS och CP)
  • Certifikat på smarta kort och eID
  • Certifikat för utrustning (servercertifikat, maskincertifikat etc.)
  • Certifikat för e-postkryptering
Förkunskaper Utbildningen är en perfekt förberedelse till er som har ett internt CA men som inte utnyttjar det till fullo ännu.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2022-10-06
Anmäl dig här!

Kursperiod
9:00 - 17:00 - 1 Dag

Lärare
Anton Lundgren

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm

Pris
8 990 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och kursintyg ingår