Utbildning Dataskyddsförordningen

2016-02-24

Den 1 december 2015 kom EU överens om en ny dataskyddsförordning. Förordningen ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL) och motsvarande lagar i alla EU-länder. De nya reglerna förväntas antas av EU i april/maj 2016, och träder i kraft två år därefter.

Vilka konsekvenser får dataskyddsförordningen för er hantering av personuppgifter?
Har ni idag kontroll och tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras? Om inte, så kanske dessa måste skapas eller uppdateras. Kan ni idag visa att ni har samtycke för behandling av personuppgifter enligt de ändamål som ni angivit? Har personuppgifter i er organisation rätt skydd? Vilka processer och rutiner behöver tas fram eller uppdateras för efterlevnad av den nya lagen?

Utbildning 3 maj i Stockholm

Vi går under utbildningsdagen igenom viktiga delar i Dataskyddsförordningen och diskuterar vad dessa innebär rent praktiskt och vad de får för konsekvenser i er organisation. Vi förutsätter aktiva deltagare och dialog så vi under utbildningen kan dokumentera diskussionerna och ge en grund för GAP-analys för deltagarnas egna organisationer.

Ett axplock ur innehållet:

  • Den registrerades rättigheter
  • Vad exakt innefattar “känsliga personuppgifter”?
  • Kraven på registeransvarig och registerutförare
  • Protection by design and default – vad innebär det?
  • Måste alla integritetsbrott rapporteras?
  • Årliga riskanalyser och Privacy Impact Assessment
  • Vad menas med rätten att bli bortglömd?
  • Aktivt samtycke, vad är det?
  • Överföring av personuppgifter till tredje land

Målgrupp

Målgruppen är personuppgiftsombud, säkerhetssamordnare,  jurister, chefer och ledare, verksamhetsutvecklare och IT-chefer.

Tid och plats

Den 3 maj kl. 9.00-15.00 i Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61 i Stockholm. Pris 4 995 SEK.

Information och anmälan

För information och anmälan kontakta sales@certezza.net, telefon: 08-781 92 00.