Uppdrag till MSB att förbereda nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet

2021-09-21
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att förbereda för och lämna förslag på hur ett nationellt samordningscenter för forskning, innovation och tillämpning inom cybersäkerhet ska kunna inrättas vid myndigheten under 2022.

I uppdraget till MSB ingår att lämna förslag om:

  • inbördes ansvar och roller för MSB, Vinnova och Digg i ett nationellt samordningscenter
  • hur verksamheten vid centret kan ledas och organiseras
  • hur nödvändig kapacitet att förvalta EU-finansiering säkerställs
  • hur relevant EU-finansiering kan nyttjas och följas upp
  • hur den nationella kompetensgemenskapen ska byggas upp, bland annat i relation till det nationella cybersäkerhetscentret samt
  • en långsiktig samverkansstruktur för berörda myndigheter och aktörer, såväl nationella som internationella

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Myndigheten för digital förvaltning (Digg). MSB ska ha en dialog med RISE Research Institutes of Sweden AB och andra aktörer som bedöms vara relevanta vid genomförandet.

Det nationella samordningscentret ska vara kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning som inrättades i somras enligt Europaparlamentets och rådets förordning.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 november 2021.

Mer information finns att läsa här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/uppdrag-till-msb-att-forbereda-nationellt-samordningscenter-for-forskning-och-innovation-inom-cybersakerhet/