Uppdrag att bevaka arbetet med den europeiska molntjänstinfrastrukturen GAIA-X

2020-10-01
Regeringen uppdrar åt Skatteverket att bevaka arbetet med projektet för den europeiska molntjänstinfrastrukturen GAIA-X.

 

Myndigheten ska vid behov delta i de arbetsgrupper och sammanhang där myndigheten bedömer det vara mest relevant för att säkerställa en god insyn i projektet och tillvarata den offentliga förvaltningens och det privata näringslivets intressen och behov.

Myndigheten ska löpande analysera och utvärdera projektet och lämna rekommendationer på inriktningen för fortsatt svenskt deltagande. Deltagandet i projektet innebär inte något ställningstagande kring eventuell framtida svensk anslutning till eller användning av infrastrukturen.

Läs mer information här