Uppdaterade standardavtalsklausuler för överföringar till 3:e land

2021-06-10
Enligt dataskyddsförordningen kan avtalsbestämmelser som säkerställer lämpliga skydd för dataskydd användas som en grund för dataöverföringar från EU till tredjeländer. Detta inkluderar standardkontraktsklausuler (SCC) som har "förgodkänts" av Europeiska kommissionen.

Den 4 juni 2021 publicerade kommissionen moderniserade standardavtalsklausuler enligt GDPR för överföringar till 3:e land. Dessa moderniserade SCC kommer att ersätta de tre uppsättningarna SCC som antogs enligt det tidigare dataskyddsdirektivet 95/46.

Mer information finns att hämta här:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_sv