TrustedDialog bidrog med expertkompetens till MSB angående Säkra meddelanden

2018-12-19
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har satt en Common Criteria skyddsprofil för säker meddelandehantering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utvecklat en Common Criteria skyddsprofil för säker meddelandehantering, och man har då dragit nytta av TrustedDialogs expertkompetens på området Läs mer här

Vill du prata om TrustedDialog kontakta oss på 08-791 92 00 eller sales@certezza.net