Sårbarhetsscanning

En sårbarhetsscanning är ett snabbt sätt att genomlysa en hel miljö efter kända sårbarheter.

Sårbarhetsscanningen kan utföras mot en organisations externt exponerade resurser, ett nätverkssegment eller ett specifikt mål. Uppdragsformen är den enklaste tjänsten inom området Penetrationstester och kan genomföras vid enstaka tillfällen eller löpande efter önskemål. Om arbetet utförs löpande är det även möjligt att analysera resultatet över tid.

Uppdragets syfte:

  • Åskådliggöra system, resurser och tjänster för det aktuella målet
  • Identifiera förekomsten av kända sårbarheter
  • Upptäcka brister i konfiguration eller uppdateringsrutiner

Analysen sker med automatiska verktyg vilka är designade för att identifiera olika typer av kända sårbarheter. Påträffade sårbarheter verifieras sedan manuellt för att garantera dess riktighet. Resultatet levereras i form av en överskådlig rapport vilken presenterar de sårbarheter som påträffats samt en bedömning av den risk de innefattar.

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

Sårbarhetsscanning erbjuds inom dessa kompetensområden: