Sårbarhetsscanning

I en sårbarhetsscanning analyserar vi en organisations externt exponerade resurser, för att tidigt upptäcka sårbarheter som t.ex. Heartbleed innan någon annan drar fördel av dem.

Sårbarhetsscanning är den enklaste av våra tjänster inom området Penetrationstester. Den kan genomföras vid enstaka tillfällen, eller löpande vid återkommande tillfällen.

Analysen sker med automatiska verktyg som i dagsläget har över 55.000 insticksmoduler för att hitta olika typer av sårbarheter. Vi verifierar manuellt riktigheten i resultaten för att eliminera eventuella ”false-positives” och levererar en lättöverskådlig rapport som presenterar de sårbarheter vi hittat och även visar på skillnaden från tidigare analyser.

Detta är ett perfekt sätt att eliminera säkerhetsrisker som kan existera i den externt exponerade miljön, och tidigt upptäcka sårbarheter som t.ex. Heartbleed innan någon annan drar fördel av dem.

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

Sårbarhetsscanning erbjuds inom dessa kompetensområden: