Säker rekrytering

Personalen är organisationens viktigaste tillgång. Dock, kan de under vissa förutsättningar även utgöra en insiderrisk

Reduktion av insiderrisk

När en organisation implementerar alltmer sofistikerade fysiska och logiska säkerhetsåtgärder blir användning av insiders mer attraktivt för en extern hotaktör.

En insider kan vara en anställd, konsult, underleverantör eller till och med en affärspartner. En insider kan medvetet försöka att ansluta organisationen med syfte att exploatera dess tillgångar, eller kanske mer vanligt, vara en existerande medarbetare där förändrade omständigheter eller händelser utlöser ett otillåtet beteende. Medarbetare kan självklart även orsaka säkerhetsincidenter genom slarv, okunskap eller andra icke-illasinnade aktiviteter.

När ska vi använda Säker rekrytering?

När ni som organisation önskar stöd med att integrera Personalsäkerhet & Personlig Säkerhet inom ramen för sin On-boardingprocess och löpande personaltjänst. Certezza kan stärka organisations förmåga inom dessa områden genom att inkorporera och förstärka åtgärder inom Personalsäkerheten & den Personliga Säkerheten före – under – och efter anställning.

Certezza föreslår ett holistisk angreppssätt som tar sikte på aktiviteter kring säker rekrytering i fyra faser: inför rekryteringen, själva rekryteringen, löpande uppföljning samt avslut av anställning.

Certezza kan erbjuda säker rekrytering i form av olika bakgrundskontroller.

  • Steg 1 – referenstagning samt verifiering av utbildning och arbetsgivarintyg
  • Steg 2 – klassisk bakgrundskontroll
  • Steg 3 – säkerhetsprövning

 

Vill ni veta mer? Kontakta sales@certezza.net eller ring 08-791 92 00

Säker rekrytering erbjuds inom dessa kompetensområden: