Säkra meddelanden

E-post som meddelandekanal har två problem: Det är svårt att kryptera meddelanden mellan mottagare som inte har en etablerad kontakt, och när meddelandet är skickat finns ingen möjlighet att identifiera mottagaren eller kräva stark autentisering.

Bakgrund

Kommuner, landsting, regioner och myndigheter saknar ofta tillräckligt fungerande verktyg för att kommunicera säkert och effektivt. I samband med dataskyddsförordningen (GDPR) blev utmaningen uppenbar. Certezza har inte bedömt att det funnits lösningar på marknaden som har löst dessa problem, och därför valde vi att stötta och medfinansiera TDialog.

Om TDialog

TDialog är en meddelandetjänst som möjliggör att skicka säkra meddelanden och att upprätta säkra dialoger. Ingenting skickas egentligen till mottagaren, utan endast en notifikation skickas till mottagarens mejladress som innehåller en länk till en digital brevlåda.

Den avsedda läsaren av meddelandet bjuds in till att läsa meddelandet och ladda ner ev bilagor och sedan ges möjlighet att svara på meddelandet i samma säkra brevlåda.

Både avsändaren och mottagaren måste logga in med stöd av SAML via någon av de förvalda autentiseringsmetoderna för att få åtkomst till meddelanden som finns i brevlådan.

TDialog är inte en molntjänst. Den personuppgiftsansvarige har därför full kontroll över hanteringen av informationen. All information lagras i krypterad form, där organisationen själv har full kontroll över nyckelmaterialet och informationen lagras på bestämda servrar. Brevlådorna töms på meddelanden automatiskt efter inställd tidsperiod. Sammantaget blir det enkelt att möta flera av de krav som följer av offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Fördelar

  • All information lagras på en plats vilket ökar kontrollen på var information lagras, hur den behandlas och hur den åtkomstbegränsas.
  • Radering av gammal och onödig information är automatiserad och möta flera av de krav som följer av OSL och GDPR, ex ”rätten att bli bortglömd”.
  • Lösningen är enkel att använda och har stora likheter med webbaserad e-post.
  • Integration finns för Outlook i form av en plugin vilket gör det enkelt att använda TDialog och inte riskera att skicka skyddsvärd information via vanlig e-post.
  • Lösningen har stöd för SDK, säker digital kommunikation, vilket innebär säkert meddelandeutbyten mellan organisationer.
  • Det finns ett REST-API som gör att lösningen enkelt kan integreras med befintliga lösningar.
  • Stöd för olika formulär vilket gör att lösningen kan användas för orosanmälningar, whistleblower-funktioner mm.

Tilläggstjänster till TDialog

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

Säkra meddelanden erbjuds inom dessa kompetensområden: