Molnsäkerhet

Är ni på väg ut i molnen?

Står ni kanske i startgroparna och känner en viss osäkerhet? Är Office365 eller Google Apps kanske första stegen på en resa som helt kommer att förändra er it-miljö och er syn på it?

iStock_WalkThePlank000022238914_webb

Visst är det lätt att förblindas av alla fördelar men det är klart att det finns en massa orosmoln (!) också.

Hur kan molnleverantören garantera att det vi bedömer som skyddsvärt verkligen hanteras därefter?

Hur säkerställs att molnleverantören inte behandlar vår information på annat sätt än avsett?

Dessa frågor ställs än mer på sin spets när personuppgifter hanteras, inte minst känsliga personuppgifter som driver rätt rigorösa säkerhetskrav. Klarar verkligen molntjänstaktörerna av alla dess krav?
Utmaningarna är många. Detta i kombination med den allt mobilare användingen och den allt bredare floran av enheter gör utmaningen ännu större. Lösningen heter informationsklassning, riskanalys, kravställning, såväl juridisk som teknisk, samt konsekvensanalys. Kort och gott ett reellt informations- och it-säkerhetsarbete!

Certezza har under åren utfört en mängd uppdrag där vi hjälpt kunder att identifiera behovet och riskerna förknippade med att hantera information på andra ställen än de mer traditionella, och vidtagit erforderliga åtgärder för att fortsatt garantera informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Vi har också fokus inställt på att garantera teknik och leverantörsneutrala lösningar så att ni inte hamnar i klorna på en och samma molnleverantör för lång tid framöver.

Vill du också lyckas? Vi har erfarenheten och metoderna för att flytta ut din information i molnet – säkert!

För mer info kontakta sales@certezza.net

Molnsäkerhet erbjuds inom dessa kompetensområden: