Logghantering

Logghantering och övervakning

Detta område syftar till att erbjuda tjänster för att nå en sund nivå av loggning. Spårbarhet och överblick av miljö för att få ökad förståelse för system- och näthändelser. Uppdrag inom området är starkt kopplat till best practice-dokument såsom NIST och andra standarder. Produkter inom området är många.

Certezza erbjuder tjänster inom området:

  • Policy
  • Design
  • Inventering av loggmöjligheter Aktivitetens mål är att inventera befintlig utrustning och dess möjlighet att logga, hur nås kraven i upprättade policy och riktlinjer.
  • Installation
  • Implementation av loggsystem
  • Support

 

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

Logghantering erbjuds inom dessa kompetensområden: