Ekopost – När digitalt brev inte är möjligt

TDialog erbjuder en tilläggsoption till sin produkt som gör det möjligt att skicka ett säkert meddelande till en mottagare via fysisk post, ett brev.

keyboard message, mail

Ekopost erbjuder en självinstruerande och flexibel tjänst för att automatisera alla utgående brevutskick som omgående sänker era posthanteringskostnader och frigör värdefull tid er från allt arbete vad beträffar utskrift, kuvertering, frankering och postinlämning. Ni betalar endast för det ni skickar.

För att köpa tjänsten krävs en TDialog grundlicens+ supportavtal samt TDialog Ekopost option + supportavtal. Supportavtalen faktureras årsvis men gjorda utskrifter faktureras kvartalsvis i efterskott.

För mer information kontakta sales@certezza.net

Om Ekopost
Med vår virtuella skrivare kan alla skriva ut färdiga brev, oavsett om det gäller s.k. ”handläggargenererad” post till en mottagare eller fakturautskrifter eller marknadsbrev till många. Att skriva ut genom oss gör att ni slipper printa, kuvertera, frankera och lämna till postdistributör. Förutom tid så sparar ni pengar från dag ett.

Ni kan skicka alla era meddelanden med ett par klick och vi erbjuder olika sätt att göra det på. Använd vår virtuella skrivare, en nedladdningsbar skrivardrivrutin. Det är lika enkelt som att skapa en PDF. Logga in i vår Molntjänst och ladda upp dokument och eventuella sändlistor.  Skapa en integration till oss genom vårt API.

Vår produktion använder Svanen-märkt papper och är certifierad ISO 14001 för miljö, ISO 9001 för kvalitet samt ISO 27001 för informationssäkerhet. Den enda skillnaden mot att skicka själv är tiden ni sparar och priset som är lägre. https://www.ekopost.se/

Ekopost – När digitalt brev inte är möjligt erbjuds inom dessa kompetensområden: