Dataskyddsombud som tjänst

Certezza erbjuder en tjänst där vi går in som dataskyddsombud för att bistå med utvecklingsarbete som leder till att er ni möter Dataskyddsförordningens lagkrav, eller där vi stöttar ert förvaltningsarbete för att er organisation ska bibehålla det dataskydd som ni redan byggt upp.

Tjänsten Dataskyddsombud innebär att ni får ett team av personer med olika kompetenser som är dedikerade i sitt uppdrag att granska er efterlevnad av dataskyddsförordningen. Vi kommer arbeta nära er verksamhets egen dataskyddsorganisation och fungera som stöd i ert operativa arbete.

Tjänstens innehåll:

 • Stöd vid förvaltning av befintligt dataskydd som avrapporteras löpande.
 • Granskning mot lagkraven i Dataskyddsförordningen som avrapporteras med revisionsrapport årsvis.

 

Exempel på åtgärder:

 • Samverkan med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen)
 • Stöd vid dataskyddsfrågor från verksamheten
 • Stöd vid dataskyddsfrågor från registrerade individer
 • Stöd vid personuppgiftsincidenter
 • Stöd vid införande av nya tjänster som behandlar personuppgifter (inkl. vid större infrastrukturella förändringar eller vid in- eller outsourcing av t ex driftstjänster)
 • Ge råd och stöd när ni utvecklar befintliga informationssystem som innehåller personuppgifter, avvecklar gamla system och att bistå vid kravställning på nya informationssystem som ska införas i er organisation
 • Identifierande av kompetensutvecklingsbehov hos verksamheten
 • Stöd vid kompetensutveckling för verksamheten
 • Omvärldsbevakning
 • Löpande rapportering och rådgivning till ledningen
 • Deltagande på ledningsmöten (Förslagsvis 1 gång i halvåret samt vid behov)
 • Löpande kontroller av att dataskyddet fortfarande är aktivt i förtecknade tillgångar
 • Regelbundna genomgångar med verksamhetens interna dataskyddsorganisation (förslagsvis var 6-8 vecka)
 • Årlig revision (inkl. kontroll av riktlinjer, stickprov av rutiner, ev. penetrationstester)

 

Vill ni veta mer? Kontakta sales@certezza.net eller ring 08-791 92 00

Dataskyddsombud som tjänst erbjuds inom dessa kompetensområden: