Autentiseringslösningar

Inom detta område har vi tjänster som berör autentiseringslösningar för att möta kraven för stark autentisering. Lösningar inom området berör allt från 2-faktors baserat på mjuka tokens, hårdvarulösningar såsom lösenordsdosor, engångslösenord, SMS-autentisering osv. Federingstekniker ryms inom detta område och berör främst konfigurering av produkter som har möjlighet att federera med SAML.

Certezza erbjuder tjänster inom området:

  • Strategi
  • Förstudier
  • Design
  • Installation
  • Implementation
  • Support

 

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

Autentiseringslösningar erbjuds inom dessa kompetensområden: