Tillsynsplaner – NIS

2021-05-27
Vet ni om er verksamhet ligger under lupp för tillsyn enligt NIS-lagstiftningen? Har ni i så fall alla bitar på plats inför en sådan tillsyn? Om inte kan vi på Certezza hjälpa er.

Det finns sex tillsynsmyndigheter och alla har inte tagit fram tillsynsplaner.

De som tagit fram tillsynsplaner är PTS, Energimyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg.

Vill ni veta mer? Kontakta sales@certezza.net