TDialog version 3.12

2021-01-25
Nu har vi släppt TDialog 3.12. Nedan följer en beskrivning av nyheterna.

 

Större saker

Utkasthantering
Varje gång ett meddelande skapas sparar TDialog ett utkast av meddelandet. Så har det varit länge, men från och med 3.12 blir användningen större. Nu kan man spara och återgå till sitt utkast, och utkastet sparas av sig självt en gång i minuten om man hållet på och skriver!

Stöd för separat Accesspunkt i SDK
Som de flesta av er känner till är TDialog mycket aktivt i Ineras/DIGG:s SDK-projekt. Hittills har hela installationen av SDK (dels TDialog, och dels accesspunkten Domibus som sköter meddelandehanteringen) behövt vara på samma server, men från och med 3.12 har TDialog stöd för att accesspunkten ligger på en annan server.

Vy för kvitton i SDK
När ett SDK-meddelande tagits emot av mottagarens SDK-infrastuktur skickas ett kvitto som bekräftelse. TDialog har tidigare bara tagit emot kvittot med en popupruta som säger att meddelandet kommer fram, men nu finns även ett enkelt gränssnitt för att lista kvitton och titta på ett SDK-meddelandes kvitto. Det ökar spårbarheten inom SDK.

Mindre saker

Multipla källsystem för adresslistor
När man skickar TDialog-meddelanden finns stöd för adresslistor, dvs att man från organisationens katalogtjänst tar fram vilka interna adresser som ska vara OK att skicka till. Det är en förhållandevis välanvänd funktion i TDialog. Tidigare har man kunnat använda flera sökuttryck (OU:n etc i katalogtjänsten) men bara en källa. Nu kan man använda multipla källor, dvs man kan exempelvis ta adresser från flera organisationers AD:n.

Content-Type för nedladdade filer
När du laddar ner en fil i din webbläsare bestäms webbläsarens beteende både av filens filslut (.pdf eller .gif, till exempel) och av den Content-Type som servern anser att filen har. Hittills har TDialog skickat att samtliga filer är binärdata. De flesta webbläsare på datorn använder då filslut för att bestämma hur de ska göra med filen, dvs PDF-dokument öppnas ändå ofta direkt i webbläsaren. Plattor, telefoner och liknande verkar dock använda Content-Type i större utsträckning. Från och med 3.12 kan TDialog dock ange Content-Type till något annat än binardata. För att detta inte ska kunna riskera att användas för att exempelvis exekvera Javascript i användarens webbläsare har TDialog lagt till en lista av tillåtna Content-Types, som går att påverka i konfigurationen. Per default tillåts bilder, ren text och PDF, men det går att lägga till exempelvis Microsofts djungel av Content-Types.

Förändringar i Native-API:et
TDialogs native-API (Skapa egna knappar, prenumerera på systemhändelser etc) är inte speciellt välanvänt. Nu börjar vi dock se en viss användning och då blir det även tydligt vad som saknas. Bilagor hanterades inte på ett bra sätt, och därför har vi gjort ganska omfattande förändringar av Native-API:et till 3.12. Vi tror dock inte att vi har några kunder som använder Native-API:et, notera att detta inte är samma sak som REST-API:et (REST-API:et är oförändrat).

Utveckling framöver

Säkra möten
På TDialog pågår arbetet med en produkt för säkra möten. Tanken är en egen med kompletterande produkt till TDialog (TDialog = säkra meddelanden, denna produkt = säkra möten) men TDialog används för processen att skicka säkra mötesinbjudningar (som kan innehålla bilagor etc, precis som vilket TDialog-meddelande som helst). Notifieringarna för en möteinbjudning blir som de vi är vana vid från Teams etc, dvs de blir automatiskt kalenderbokningar om man accepterar dem etc. Själva mötet görs i opensourceprogramvaran Jitsi, vilket gör att informationen är krypterad och att servern installeras on-prem hos kunden, dvs på ett motsvarande sätt som TDialog.

Tanken med TDialog Säkra möten är att det ska vara lika enkelt att hantera mötena som i Teams men att de är krypterade, on-prem, och knyter varje deltagare med stark autentisering till mötet (endast inbjudna får tillträde) och inbjudaren kan sedan se vilka som faktiskt deltog och potentiellt även under vilka tidsintervall de var med. Allt för att ha strikt kontroll på den information som delas. Första versionen av Säkra möten planeras till mars 2021.

SDK sökfunktion
TDialog fortsätter att förbättra funktionaliteten för SDK. Sedan några månader tillbaka finns ett sök-API i SDK-projketet, för att underlätta att söka efter rätt adress inom en organisation. TDialog har hittills begränsat sökning till att föreslå adresser när användaren börjar skriva, men framöver kommer det även vara möjligt att söka enligt det API projektet tagit fram. Detta planeras vara klart under våren 2021.

Övrigt på TDialog
TDialog deltog på den helt digitala versionen av E-förvaltningsdagarna under januari. Magnus på TDialog satt i panel tillsammans med Skatteverket och Microsoft kring känslig information och molntjänster, med tanke på det delbetänkande som kommit från Regeringen i frågan.