TDialog/TDirect 3.19

2022-09-30
Nu finns TDialog/TDirect 3.19 tillgänglig meed nedan nyheter
  1. TDialog kan numera kan skicka e-postnotifieringar via Microsoft Graph-API:et. Det gör att man kan använda det Microsoft kallar Modern Authentication (resten av världen kallar det OAuth) för att skicka e-postmeddelandena, istället för SMTP med användarnamn och lösenord.
  2. TDialog kan nu köras med endast SDK-meddelanden, dvs man behöver nu inte ha TrustedDialog-meddelanden för att köra TDialog.