TDialog release 3.8

2020-01-31
Nu finns release 3.8 av TDialog. Nedan finns ni en beskrivning av de nya funktionerna. Notera att releasen inte innehåller några buggfixar utan bara ny funktionalitet, och det går utmärkt att vänta med uppgradering om man inte har behov av denna funktionalitet just nu.

Stöd för Säker digital kommunikation (Inera SDK)

Från och med nu kan TDialog skicka och ta emot meddelanden enligt eDelivery-standarden, enligt den profil som specificeras av Inera i projektet Säker digital kommunikation. Det innebär att en TDialog-installation kan skicka till och ta emot meddelanden från en annan meddelandelösning som följer denna standard, oavsett om denna är TDialog eller inte. En sidoeffekt av detta är att samtliga TDialog-lösningar inom SDK-ramverket kan skicka information till varandra.
För att kunna använda denna funktionalitet krävs anslutning till Säker digital kommunikation. Projektet i sig är nu i pilotfas och beräknas finnas i produktion under mitten av 2020. Innan projektet är i produktion kan organisationer endast agera som piloter, men stödet finns fullständigt på plats från TDialogs sida från och med nu.

“Skicka meddelande” i Office365

Plugin för Office 365 kom i 3.7, det nya här är att det finns både knapp för att skicka och besvara meddelande (på ett liknande sätt som pluginen för Outlook 2010/2013/2016). Notera att placeringen av knappar och liknande är förändrad, detta på grund av att Office365 hanterar plugins på ett helt annat sätt än tidigare Outlook-versioner. Vi arbetar just nu med att testa pluginen i större miljöer (GPO etc). Vi har byggt enligt Microsoft-standard och testat i vår begränsade miljö, men vi har inte tillgång till domäner med tusentals anställda som många av er har. Därav att vi går lite gradvis fram och ser att det blir optimalt användbart även i större skala.

Förbättrat REST-gränssnitt

Stöd för REST webservices har funnits sedan ett antal versioner tillbaka, och fick en rejäl ansiktslyftning till 3.7. I 3.8 finns följande förbättringar:
  • I tidigare REST-versioner krävs en autentisering för varje anrop (dvs man kunde inte återanvända JWT-tokens). Nu kan man på serversidan tillåta sessioner, dvs använda en JWT-token som just en sessionstoken över en begränsad tid. Nackdelen är att om fel person får tag på sessions-token under dess livslängd kan den användas för ofog, vilket är samma risk som med en sessions-cookie i en webbläsare. Fördelen är ökad prestanda (mest på klientsidan som slipper generera massor av tokens).
  • Användare kan sökas inte bara på internt ID och e-postadress utan även på identifierare (dvs personnummer för medborgare och AD-användar-ID för interna användare, normalt sett).
  • Om man bygger ett eget användargränssnitt med REST mot TDialog är det sannolikt att man också vill hantera skickandet av notifieringar. Därför kan man nu i REST-gränssnittet slå av TDialogs skickande av notifierings-epost.

Övrigt

När användaren klickar på “Ladda ner som PDF” kommer nu även information om bilagor med i PDF-dokumenten. Bilagorna själva måste dock fortfarande laddas ner separat.
Uppgraderingar beställs som vanligt via Certezza support.

Nästa release

TDialog version 3.9 kommer ha ”extern åtkomst” som tema och kommer innehålla följande två funktioner:
  1. Visselblåsar-/handlingsbegäran-funktion. Det finns ett flertal flöden där man har behov av säker kommunikation mellan en part vars anonymitet säkras och en part som är starkt autentiserad och där själva kommunikationen är skyddad. Ett sådant fall är en ”visselblåsarfunktion”, där anonyma avsändare kan skicka information om oegentligheter på ett säkert sätt. Ett annat fall är begäran om offentlig handling, vilket enligt lag ska tillåta den begärande att vara anonym. TDialog-funktionen utformas så att det finns ett formulär som kan fyllas i och skickas in från en fullständigt oinloggad och anonym användare och resultatet av formuläret skickas till en (eller ett urval av) funktionsbrevlådor. Avsändaren får en hemlig kod vid skickandet, som kan användas för att senare läsa svaret. Därav kan en konversation skapas mellan en anonym och en starkt autentiserad aktör. Avsändaren kommer ges möjlighet att ange en e-postadress för att kunna få notifiering om när svar kommit, men det kommer vara valfritt med tanke på anonymiteten och svaret kommer kunna läsas med hjälp av koden, oberoende av notifieringsmeddelandet.
  2. Externa länkar för att kunna skapa meddelanden. Det går sedan tidigare att skapa länkar som efter inloggning skickar användare till att påbörja ett TDialog-meddelande (används framför allt av Outlook-pluginen). Dock har vi upptäckt att dessa länkar i dagsläget inte går att skapa så att de fungerar på externa användare. I denna version kommer vi undersöka detta och om möjligt se till att sådana länkar kan skapas även för externa användare. På så sätt kan en organisation på sin externa webbplats ha en ”Skicka ett säkert meddelande till Socialtjänsten” eller liknande där länken gör att användaren får en BankID-inloggning och efter bankid-inloggning fylls ett meddelande på med lämpligt ämne och mottagare och användaren kan sedan bara fylla på med text och skicka iväg.
Mycket nöje!