Tänk var tiden går fort när man har roligt

2011-09-28

Det är kanske ett av de vanligaste uttrycken och enligt min uppfattning ett av de uttrycken som fälls spontant och med en upplevd verklighet. För mig är det också det spontana uttrycket när jag tänker tillbaka på Certezzas första 15 levnadsår.

För 15 år sedan realiserades tanken att starta ett företag stark nischad mot IT-säkerhet och med kunskap som främsta handelsvaran. Det fanns inte då, ej heller nu, några tankar på att det var ett företag som skulle växa snabbt, vara beroende av riskkapital och nöja sig med kortsiktiga vinster. Vår önskan var snarare att utmana alla de aktörer som enligt vår uppfattning hade och har just detta fokus. Till vems nytta? Ja sannerligen inte till kundens nytta.

Vi ville uppfattas som ovanligt engagerade, resultatorienterade och med ett långsiktigt fokus. Något som genom åren blivit våra ledord, inte något krystat svåruppnåeligt, utan kort och gott vår anda.

1996 med en blomstrande konjunktur till mötes och med den nya ekonomin under uppsegling hissade vi våra segel. Jag kan inte säga att vi var överriggade utan fast bestämda med att klara alla tänkbar väderlek. Vi blev hånade av kollegor i branschen för att vi inte siktade på börsen, för att vi inte brände kapital på all sköns dårenskap och för att vi inte förstod den nya ekonomin. Branschkollegorna hade rätt, vi förstod inte den nya ekonomin, och det gjorde nog ingen annan heller när man ser tillbaka i backspegeln. Sunt förnuft kan låta trist och tråkigt, men det kan också vara just sunt.

Konjunktursvängningarna har inte påverkat oss i någon större utsträckning utan vi växer i takt med ökad efterfrågan och efterfrågan har återkommande varit över förväntan. Vi har som målsättning att vara lättillgängliga och aldrig tumma på våra högt ställda kvalitetskrav varför vi alltid försöker rekrytera i en takt som rimmar med våra målsättningar.

Det är också oerhört viktigt att vara ödmjuk inför framtiden. Att tro att vi inte kommer att drabbas av några kriser vore att dra för långt gående slutsatser av vår historia. I analogin med vår första seglats så är det av största vikt att planera sin seglats väl, att ha väl fyllda förråd och att vara rustade för att inte överraskas av väder och vind.

Melius est praevenire quam praeveniri – Det är bättre att förekomma än att förekommas är vårt motto vilket präglar så väl vårt dagliga arbete som hur vi seglar vidare med Certezza mot nya äventyr.

Nya äventyr är för oss nya innovationer och nya utmaningar. Informations- och IT-säkerhetsbranchen är kanske den gren inom IT som har den högsta förändringstakten. Förändringsbenägenheten, viljan att lära sig nya saker och en ständig nyfikenhet är kanske det som präglar den typiske kollegan. Utan våra fantastiska kollegor så skulle vi sannolikt inte vara det företag vi är idag och definitivt inte ha möjlighet att fortsatt utvecklas i en bransch med mycket högt ställda krav.

Det är allas våra ambitioner att Certezza skall var den naturliga säkerhetspartner så väl idag, som imorgon, som i övermorgon.