Storleken har betydelse

2003-12-18

För ovanlighetens skull skall jag inte belysa något inom nätsäkerhetsgenren utan belysa vikten av att hålla ordning på stora och små bokstäver när man anger prefix.

Vitsen med prefix är att kunna skriva hanterliga värden. Tänk dig att beskriva storleken på en hårddisk utan tillgång till ett prefix. 120.000.000.000 byte är ingen ovanlig storlek idag för en hårddisk till en PC. Med prefix känns värdet mer lätthanterligt, dvs 120 Gbyte.

Prefixen används normalt i steg om 1000, men det finns prefix för att beskriva mindre steg, exempelvis hekto och deci. Dessa är de vanligast förekommande prefixen:

atto (a) 10^-15 (0,000000000000001)
pico (p) 10^-12 (0,000000000001)
nano (n) 10^-9 (0,000000001)
mikro ( ) 10^-6 (0,000001)
milli (m) 10^-3 (0,001)
centi (c) 10^-2 (0,01)
deci (d) 10^-1 (0,1)
deka (da) 10^1 (10)
hekto (h) 10^2 (100)
kilo (k) 10^3 (1000)
Mega (M) 10^6 (1000000)
Giga (G) 10^9 (1000000000)
Terra (T) 10^12 (1000000000000)
Peta (P) 10^15 (1000000000000000)
Exa (E) 10^18 (1000000000000000000)

(Tecknet ^ används för att beskriva “upphöjt till”)

Genom att skriva G (Giga) så lyfter man sig till nivån miljard. 120Gbyte är alltså 120 miljarder byte.

I förteckningen ovan så är fortkortningen för respektive prefix angiven. Nu närmar vi oss kärnan i detta alster. Den som skriver mbyte menar en tusendels byte, inte miljoner byte som man troligen avser.

Den som läser detta kanske tycker att jag nu är lite väl petig. Men skillnaden mellan m (milli) och M (Mega) i skrift är inte så stor men i verkligheten är det skillnad på tusen miljarder. En så pass stor skillnad att man bör ange rätt prefix. Det exemplet är det vanligaste förekommande skrivfelet som dessutom gör störst skillnad. Andra felskrivningar är prefixen Giga och kilo, men där får inte felskrivningen samma konsekvenser. Ett litet g blir inget annat prefix, utan enheten för vikt (gram) och ett stort K blir heller inget annat prefix, utan enheten för temperatur (Kelvin).

I IT-världen där mycket fördubblas av 9:e månad, så är det skönt att använda prefix. Vi skulle helt enkelt inte kunna kommunicera med varandra utan missförstånd om vi inte använde prefix. Glöm inte att hålla ordning på k, M, G och T framöver.

© 2003 Thomas Nilsson, Certezza AB