Stärkt skydd för visselblåsare

2021-06-22
Regeringen har fattat beslut om en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare.

Den 20 maj 2021 presenterade regeringen en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Vi är nu ett steg närmare den nya lagen om visselblåsare som föreslås träda i kraft den 17 december. Lagen kommer att gälla i all privat och offentlig verksamhet.

Skyddet för visselblåsare kommer att förstärkas. Utöver anställda så kommer även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget att omfattas av skyddet.

Dagens reglering är en ren skyddsreglering vilket innebär att arbetstagaren skyddas mot repressalier. Nuvarande förslag innebär att det införs en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska tas om hand. Förslagen innebär att det ska införas särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden och att uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess.

Läs mer här: Frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare – Regeringen.se

TDialog visselblåsarfunktion

Vet ni om att ni kan använda TDialog som visselblåsarfunktion för er organisation?  TDialog Säkra meddelanden har funktionen Säkra formulär. Läs mer här: Säkra formulär – visselblåsarfunktion i TDialog