Ständigt uppkopplad

2000-08-01

Fler och fler erhåller en fast Internetaccess i sin bostad. Inom några år kommer en fast Internetaccess i bostaden vara lika självklar som tillgång till andra TV kanaler än Kanal 1, 2 och TV4. Till en början ansluts datorer, men räkna med att mer utrustning än vad vår fantasi mäktar med kommer att kopplas upp. När jag avslutade ett föredrag 1996 för marknadsavdelningen på ett av de större IT företagen med att säga att tvättmaskinen i framtiden kommer att vara ansluten till Internet och att alla i Sverige kommer att ha tillgång till Internet år 2000 så var reaktionerna blandade. Förenklat kan sägas, att ingen trodde mig då. Idag skulle motsvarande avslut på ett föredrag vara lite avslaget och fler skulle reagera “det var väl ingen nyhet”.

Vilka möjligheter den fasta Internetaccessen medger har behandlats i tidigare artiklar. Jag tänker inte fördjupa mig närmare i det denna gång utan tänkte i stället belysa några risker med att ständigt vara uppkopplad.

I dag är det självklart att vi skyddar den fasta Internetaccessen till företag, kommuner, landsting med flera. En oskyddad access vore i dessa fall otänkbar. En fast Internetaccess till datorn hemma, hur skyddad är den? I de flesta fall är den helt oskyddad. Visst förekommer den några små hinder i vissa bredbandslösningar, men det beror inte på att leverantören av bredband vill skydda sina kunder, utan det finns där för att göra tjänsten så enkel som möjligt att producera för leverantören. Bort sett från dessa eventuella hinder, så är datorn helt lämnad till sitt öde.

Det är ganska vanligt att datorer i hemmet har någon form av operativsystem från Microsoft. Världens mest hackade operativsystem? I alla fall har Microsoft hittills i år skickat ut 49 st säkerhetsvarningar, vilket är nytt rekord för dem. Det behöver inte vara en intressant bugg i operativsystemet som datorn blottar, det är betydligt vanligare att datorns ägare delar ut sin disk så att andra kan hämta och lämna filer. Det innebär alltså att hela världen får access till datorns hårddisk. Kanske inte så önskvärt? Windows NT har förövrigt som standard disken utdelad.

Lösningen på dessa problem, oavsett om det är brister i operativsystem eller brister hos användaren, är att förse dessa datorer med personliga brandväggar. Brandväggen som till en början var tänkt att skilja Internet från de företagsinterna näten finns nu i “pocket format”. Benämningen för dessa produkter rakt översatt från engelskan är personliga brandväggar. Det är hög tid att bekanta sig med dessa produkter nu. Speciellt om man är ständigt uppkopplad.

© 2000 Thomas Nilsson, Certezza AB