Sök finansiering från EU för anpassning till NIS-direktivet

2018-09-27
Flera olika aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka medfinansiering från EU för att höja cybersäkerhetskapaciteten i linje med kraven i NIS-direktivet.

MSB har en samordnande roll för svenska ansökningar. Sista ansökningsdag är 22:a november.

Bakom utlysningen “2018 CEF Telecom Call – Cyber Security (CEF-TC-2018-3)” står Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Utlysningen har fem mål varav tre rör NIS-direktivet. Alla ansökningar måste adressera något av målen.

Aktörer som kan söka

Följande aktörer kan söka finansiering (inklusive indikativa beloppsgränser):

• Nationell CSIRT (1 000 000 euro – avser maximalt belopp)
• Leverantörer av samhällsviktiga eller digitala tjänster (150 000 euro)
• Behöriga myndigheter (100 000 euro)
• Nationella kontaktpunkter (100 000 euro)

Kostnader som täcks

Finansiering kan sökas för två huvudsakliga aktiviteter: utveckling av infrastruktur och utveckling av färdigheter. Under varje mål i utlysningen finns gott om exempel på aktiviteter som kan finansieras inom ramen för utlysningen. Kostnader som täcks avser kostnader som har uppstått tidigast från det att ansökan skickades in till det att aktiviteten har genomförts enligt plan.

Notera att en medfinansiering kan uppgå till 75 % av aktivitetens totala kostnad. Egen finansiering motsvarande 25 % av den totala kostnaden för planerad aktivitet krävs således för att kunna bli beviljad finansiering från utlysningen.

Utförlig information samt hur man ansöker finns här: 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/NIS-direktivet/forberedelser/Utlysning-for-anpassning-till-NIS-regleringen/

För mer information om NIS-direktivet kontakta sales@certezza.net eller via 08-791 92 00