SKR anser att säkerhetsskyddet kan försämras av krav på avtal

2021-06-24
Regeringens förslag att kommuner och regioner ska teckna säkerhetsskyddsavtal när de samarbetar med andra offentliga aktörer medför administration och kostnader men inte bättre säkerhetsskydd.

Tvärtom kommer säkerhetsskyddet i kommuner och regioner att påverkas starkt negativt. Det framhåller SKR i en skrivelse till regeringen.

– Förslaget flyttar fokus från att skydda verksamheten mot yttre hot till att administrera avtal och att granska egna bolag och grannkommuner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alla kommuner och regioner som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas redan av säkerhetsskyddslagen och är således skyldiga att arbeta med säkerhetsskydd. Det är statens uppgift att genom tillsyn säkerställa att kommuner och regioner följer lagstiftningen.

– Den kraftigt ökade omfattningen av arbetet med säkerhetsskyddsavtalen medför dessutom stora utmaningar för kommuner och regioner att rekrytera och behålla personal med säkerhetsskyddskompetens, säger Anders Knape.

– Vi vill att kommuner och regioner ska ha ett generellt undantag från kraven på säkerhetsskyddsavtal när de samarbetar med andra offentliga aktörer, motsvarande det undantag som föreslås för samarbeten mellan statliga myndigheter, säger Anders Knape.

Källa: Pressmeddelande från SKR