Shibboleth Service Provider 2.5.5

2015-07-22

Internet2 har släppt en ny version av Shibboleth Service Provider 2.5.5. Det är en säkerhetsuppdatering som åtgärdar en möjlig Denial of Service-attack där välformad men felaktig XML orsakar en krasch i XML-parsningen, vilket kan användas för Denial of Service. Mer information finns här:

http://shibboleth.net/community/advisories/secadv_20150721.txt