Semestertider – extra hjälp med bemanning och support

2015-04-30

Semestertider närmar sig och med den semesterplanering. Certezza kan hjälpa er med bemanning, extra support- och incidenthantering under sommaren.

Incidentberedskap

Certezzas incidentberedskap innebär att vi förbinder oss att ta oss an ditt uppdrag inom en fastställd tidsram. Du får en dedikerad specialist på ditt fall inom 15 min alternativt 4 timmar beroende på vilken avtalsnivå du väljer. Dina ärenden har alltid högsta prioritet och inom ramen för avtalet kan du fritt rådgöra med våra experter huruvida en incident bör utredas eller inte och hur du skall agera vid misstanke om brott eller under en pågående attack.

Utökat supportavtal

Ett utökat supportavtal ger möjlighet till större åtagande från Certezza, såsom Remote administration, ändringar av säkerhetspolicy, rådgivning relaterade till produkten, rådgivning kring frågor rörande uppdateringar m.m.

Information och kontakt

Utförlig information om vårt erbjudande hittar du här: /sv/tjaenster/resursfoerstaerkning-under-semestern
För mer nformation och skräddarsydda lösningar kontakta sales@certezza.net