SDK, Signe och e-underskrifter 25 mars 13:30-16:30

2020-01-31
Först kom kuriren, sedan kom telefonen och sedan kom faxen.

 

Därefter har det varit decennier av väntan för att möta det allt växande behovet av utbyte av säkra meddelanden över organisationsgränser. När den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 ändrade domstolarna sitt arbetssätt när de inte längre var skyldiga att kommunicera via fax. Parallellt beviljades Länsstyrelsen i Uppsala MSB’s 2:4-anslag för att säkra informationsutbytet mellan länsstyrelserna och deras samarbetspartners vilket bland annat resulterade i kryptodatorn Signe för filkryptering som nu rullas ut. Parallellt initierade Inera projektet Säker Digital kommunikation (SDK). Under våren 2019 utbytte Arbetsförmedlingen och Skövde kommun det första säkra meddelandet i enlighet med SDK-specifikationerna.

Läs mer och anmäl er HÄR