Sammanfattning av 2021 enligt NCSC (UK)

2021-11-25
Brittiska cybersäkerhetscentret har släppt sin årliga sammanfattning (sep. 2020 - aug. 2021) av cybersäkerheten i Storbritannien.

Fokus har legat på att hantera hot och incidenter riktade främst mot deras hantering av pandemin, bl.a. har fejkade NHS- utskick använts i stor omfattning för phishing. Vidare noterar dom bl.a. att supply-chain attacker och ransomware har varit dom största hoten mot cybersäkerhet.

Rapporten innehåller även en ganska lättillgänglig beskrivning av hur en ransomware attack går till, från början till slut (när antagonisten får betalt).

Läs rapporten i sin helhet här: https://www.ncsc.gov.uk/files/NCSC%20Annual%20Review%202021.pdf