Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019–2022

2022-03-03
En publikation från Nationellt cybersäkerhetscenter kom nu i dagarna, det är en handlingsplan med samlade åtgärder som myndigheterna MSB, PTS, FRA, SÄPO, Polisen, Försvarsmakten och FMV avser att vidta enskilt eller tillsammans för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet.

 

Publikationen finns att läsa i sin helhet här: Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019–2022

2.14.0.0
2.14.0.0