Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

2021-02-04
Regeringen föreslår nu förändringar i reglerna om samordningsnummer och i folkbokföringen. Bland annat kommer samordningsnummer automatiskt att förklaras vilande efter fem år. Dessutom får alla myndigheter nu ett ansvar att anmäla fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger.

 

Regeringen avser besluta att lämna förslagen till Lagrådet i dag. De nya reglerna innebär bland annat att samordningsnummer automatiskt ska förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats en person om inte en myndighet eller den enskilde har förnyat numret. Skatteverket får också en möjlighet att förklara ett nummer vilande till exempel om numret har tilldelats någon under en falsk identitet.

Folkbokföringen är A&O i alla e-legitimationsprojekt. Samtidigt är vi medveten om kvalitetsbrister, svårigheterna med samordningsnummer och inte minst identitetsbegrepp kring dem som inte har rätt till vare sig ett personnummer eller samordningsnummer. Detta förslag löser inte den sistnämnda knuten, men det pågår ett arbete mellan bland annat Migrationsverket och DIGG inspirerade av Ineras reservnummer som vi hoppas hjälper även den gruppen.

Kort om samordningsnummer:

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige. Skälet till att en identitetsbeteckning ibland behövs för personer som inte är folkbokförda i Sverige, är bl.a. för att myndigheter ska kunna utbyta information med varandra om sådana personer, utan att det sker förväxlingar. Det kan till exempel handla om en utbytesstudent som ska få betyg eller en utländsk gästarbetare som ska betala skatt. Det kan också vara en person som inte satt sin fot i Sverige men ändå misstänks för bedrägeribrott här. Samordningsnummer är alltså en myndighetsbeteckning på en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Ca 914 100 samordningsnummer har totalt tilldelats fram till 2021. Vid årsskiftet 21/22 beräknas 694 500 vara äldre än fem år och således föremål för vilandeförklaring såvida de inte har förnyats under 2021. Orsakerna till vilandeförklaringen kan variera, exempelvis kan det röra sig om personer som inte längre vistas i landet, är avlidna eller av andra skäl saknat behov av eller möjlighet att förnya numret under året.